MARIAN SOBCZAK

Marian Sobczak – urodził się 1913 roku w Hamburgu. Ukończył Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim , maturę zdał w 1931 roku. Następnie studiował na Uniwersytecie Poznańskim Wydziale Prawno-Ekonomicznym. W 1935 roku otrzymał tytuł magistra prawa.

Pracował jako referendarz w Dyrekcji Poczty i Telefonów w Katowicach, dyrekcji Kopalń w Świętochłowicach.

Z Ostrowem Wielkopolskim i jego regionem związany był za sprawą patriotycznego wychowania w rodzinie, w ostrowskim gimnazjum - bliskich kontaktów ze znanym ostrowskim patriotą i społecznikiem Stefanem Rowińskim, późniejszym teściem. Stąd działalność społecznikowską przyjął za swój życiowy obowiązek. Bardzo ważnym był jego udział w powstaniu w Ostrowie tajnej organizacji „Omega-Ojczyzna”. Prężna działalność tej organizacji sprawiła, że po dekonspiracji poznańskiego ośrodka ruchu oporu, Ostrów Wielkopolski stał się konspiracyjną stolicą Wielkopolski.

W 1940 roku współdziałał przy powstaniu pierwszego w Południowej Wielkopolsce Inspektoratu Rejonowego Związku Walki Zbrojnej z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Po wyrzuceniu przez okupantów z mieszkania w Ostrowie osiadł w Uniejowie. Gdy w styczniu 1945 roku okupanci hitlerowcy zarządzili ewakuację, opuścił Uniejów aby uniknąć ujawnienia się jako dowódcy zorganizowanego oddziału Armii Krajowej. Powrócił do Ostrowa, gdzie podjął pracę jako aplikant w Sądzie Okręgowym. Na skutek dekonspiracji ośrodka poznańskiego, Marian Sobczak został aresztowany w grudniu 1945 roku i skazany z dekretu „ O ochronie Państwa” na 10 lat pozbawienia wolności. Po wyzwoleniu z więzienia, najpierw pracował w Wielkopolskich Zakładach Przemysłu Sklejek w Ostrowie, a w 1970 roku przeniósł się do Poznania. Do emerytury pracował w Spółdzielni Pracy Farmaceutyczno - Chemicznej „Ziołolek”.

Podczas studiów prawniczych w Poznaniu był wieloletnim przewodniczącym Akademickiego Koła Ostrowian. Odnowił po wojnie zerwane kontakty i skupił wokół siebie zamieszkałych w Poznaniu absolwentów gimnazjum ostrowskiego. Współpraca grupy ostrowian w Poznaniu z Komitetem Organizacyjnym Jubileuszu 125-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim była bardzo owocna przy wydaniu książki” Wielkopolska Szkoła Edukacji”. Na forum Konwentu Seniorów Ostrowian padł projekt napisania monografii Ostrowa Wielkopolskiego. Pomysł pochodzi od śp. Edmunda Dymalskiego. Marian Sobczak był pierwszym, który ten projekt zaaprobował i nakłonił innych do jego akceptacji.

Poważne zaangażowanie w promocji kulturalnej Ostrowa Wielkopolskiego na arenie Poznania rozwinęło także szeroką działalność w środowisku kombatanckim. Z legatu swej ostrowskiej, konspiracyjnej aktywności został powołany do wysokiego szczebla władz organizacji kombatanckich. Jest członkiem Krajowej Rady Żołnierzy Armii Krajowej przy Zarządzie Głównym Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Środowiska Byłych Żołnierzy Ruchu Oporu i wiceprezesem koła Poznań-Rataje. Jest odznaczony Medalem Wojska (4-krotnie), Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Armii Krajowej, Honorową Odznaką Poznania „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”, Medalem „ Zasłużonych dla rozwoju miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 09.01.2014 r.

POWRÓT DO KATEGORII

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x