HENRYK KUBERA

Henryk Kubera urodził się 7 maja 1921 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Po ukończeniu siedmiu klas szkoły powszechnej kontynuował naukę w Alma Mater Ostroviensis, w Gimnazjum Męskim. Harcerstwo, do którego wstąpił już w szkole powszechnej było pierwszą organizacją gimnazjalną . Bardzo aktywnie uczestniczył w służbie skautowskiej (m. in. brał udział w obozie harcerskim w Powiślu, na Wileńszczyźnie w 1936 r.). Następnie został członkiem Ligi Morskiej i Kolonialnej - sekcja żeglarska. Ostatnie dni sierpnia 1939 r., z polecenia harcmistrza, ks. Lecha Ziemskiego, był zatrudniony przy paleniu dokumentów ostrowskiej Rejonowej Komendy Uzupełnień. W dzień wybuchu wojny, 1 września, wyjechał ostatnim pociągiem ewakuacyjnym, jaki opuścił Ostrów. Do Ostrowa powrócił dopiero w grudniu 1939 r., już po wyrzuceniu ostrowian z Rynku. Do maja 1940 r. pracował, jako uczeń szewski w warsztacie ojca. Na początku maja 1940 r. został aresztowany i z grupą kolegów gimnazjalnych, w tym głównie harcerzy wywieziony do obozu przejściowego w Skalmierzycach. Wieczorem, z wszystkimi aresztowanymi został przywieziony z powrotem do Ostrowa i wypuszczony. Po kilku dniach cała grupa została ponownie aresztowana i wywieziona do obozu koncentracyjnego w Dachau. Aresztowanie to ominęło H. Kuberę, ponieważ po zwolnieniu ze Skalmierzyc ukrywał się już u krewnych, a następnie znalazł schronienie w rodzinie Michała Krawczyka w Boguchfałowie.

W 1943 r. udało mu się zarejestrować w niemieckim urzędzie pracy i skierowany został jako rachmistrz do gospodarstwa rolnego tzw. Reichsland z siedzibą w Świecy koło Odolanowa. Tu doczekał się końca wojny. W 1945 r. zdał egzamin maturalny. Następnie podjął studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1948 uzyskał dyplom magistra inż. nauk leśnictwa. W maju 1953 r. przeszedł do pracy w Terenowym Oddziale Lotniskowym we Wrzeszczu, na stanowisko inspektora nadzoru robót agrotechnicznych. Pracował również w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Poznaniu na stanowisku głównego specjalisty do spraw lotniskowych. Przerwał pracę w chwili ogłoszenia stanu wojennego i na własną prośbę, w wieku 60 lat przeszedł na emeryturę.

W 1951 r. Odznaczony licznymi wyróżnieniami resortowymi oraz Krzyżem Kawalerskim OOP, Odznaką Honorową Miasta Poznania. Ponadto posiada członkostwo honorowe Stowarzyszenia Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”, członkostwo honorowe Stowarzyszenia Ostrowian w Poznaniu, medal „Zasłużony dla Alma Mater Ostroviensis”, statuetkę „Pegaza” - Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu „w uznaniu bezinteresownej pracy na rzecz kultury w Wielkopolsce” oraz dwukrotnie Nagrodą Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (1999 r. i 2001 r.) Pan Henryk Kubera wspólnie z panem Marianem Sobczakiem Honorowym Obywatelem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Panem śp. Edmundem Dymalskim jest współinicjatorem powstania pierwszej monografii miasta pt. „Ostrów Wielkopolski Dzieje miasta i regionu” pod redakcją prof. Stanisława Nawrockiego, która ukazała się w 1990 roku staraniem Miasta i Ostrowskiego Towarzystwa Kulturalnego. Wielkie zaangażowanie, oddanie, wiedza Henryka Kubery pozwoliły na powstanie tak ważnego wydawnictwa w historii Ostrowa. Często publikuje wspomnienia o zasłużonych ostrowianach w „Gazecie Wyborczej i „Gazecie Ostrowskiej”. Współpracuje z Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalnym w Poznaniu, Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Komisją Teologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Archiwum Archidiecezji Poznańskiej, Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, Biblioteką Raczyńskich, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Stowarzyszeniem Wychowanków i Absolwentów „Alma Mater Ostroviensis”. Przewodząc nieformalnej grupie wychowanków gimnazjum ostrowskiego zamieszkałych w Poznaniu i działających pod nazwą „Konwentu Seniorów Ostrowian” doprowadził do powołania i sądowego zarejestrowania Stowarzyszenia Ostrowian w Poznaniu, skupiających wszystkich byłych mieszkańców naszego miasta. Celem stowarzyszenia jest zachęcenie (szczególnie) młodych mieszkańców Poznania o rodowodzie ostrowskim do integracji wokół działalności społeczno-kulturalnej na rzecz tego środowiska i promocji Ostrowa Wielkopolskiego.

Henryk Kubera zmarł 01.03.2021 r.

POWRÓT DO KATEGORII

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x