MARIA WIKARJAKOWA

Maria Wikarjakowa – urodziła się 1916 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Do szkoły powszechnej i średniej uczęszczała w Ostrowie Wielkopolskim.

W latach od 1939 do 1945 roku aktywnie uczestniczyła w zorganizowanym na terenie miasta tajnym nauczaniu. Po krótkim samokształcenia rozpoczęła w styczniu 1940 roku pracę nauczycielską. Pod koniec 1941 roku objęła funkcję kierownika tajnego nauczania w szkołach powszechnych pełniąc ją wraz z inną nauczycielką p. Janiną Szulcową do stycznia 1945 roku.

Po ukończeniu kursu pedagogicznego jesienią 1940 roku uzyskawszy doświadczenie sama na przełomie lat 1942/43 prowadziła dwa takie kursy pedagogiczne. W 1945 roku zdała egzamin maturalny w II Gimnazjum i Liceum Żeńskim w Ostrowie Wielkopolskim. W 1951 uzyskała dyplom mgr wf w Studium Wychowania Fizycznego przy AM w Poznaniu, a w 1952 dyplom magistra filozofii w zakresie filologii klasycznej na Uniwersytecie Poznańskim.

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymała wiele odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla miasta Poznania, dla woj. poznańskiego, Zasłużony dla woj. kaliskiego. Aktywnie działała na rzecz naszego miasta, rozsławiając jego dobre imię.

POWRÓT DO KATEGORII

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x