„BEZ BARIER – Poprawa dostępności ostrowskiego urzędu”

logotypy

 

Program: „Dostępny samorząd - granty”
Źródło: Konkurs ogłoszony i realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   finansowany  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Wartość dofinansowania: 183 800,00 zł
Realizacja planowanego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski przedsięwzięcia pn.:”BEZ BARIER – Poprawa dostępności  ostrowskiego urzędu” w budynku Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego ma na celu zwiększenie dostępności budynku i wspieranie świadczonych przez gminę usług na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.
Projekt zakłada:
•    WYMIANĘ DRZWI WEWNĘTRZNYCH w budynku Urzędu Miejskiego na szersze w wyniku czego jego przestrzeń będzie dostępna i pozbawiona barier architektonicznych, umożliwiając swobodne jej użytkowanie przez wszystkie osoby w niej przebywające
•     ZASTOSOWANIE  PĘTLI INDUKCYJNYCH dla osób głuchych i niedosłyszących a także poprawę przestrzeni użytkowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych,
•    MONTAŻ  TABLICZEK Z OZNAKOWANIEM POMIESZCZEŃ i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a, dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z trudnościami manualnymi i poznawczymi na korzystanie z obiektu na zasadzie równości z innymi.
Do działań projektowych należy zaliczyć również usługi doradcze realizowane w ramach projektu „Dostępność Plus w urzędach JST województwa wielkopolskiego”, w którym Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest Uczestnikiem. Wszystkie podjęte działania będą miały spójny charakter w efekcie poprawiając stan dostępności nie tylko na obszarze Urzędu Miejskiego, ale i na terenie całej gminy.

Urząd bardziej dostępny - I

Urząd bardziej dostępny - II

 

Kontakt:

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 62 58-22-314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Plakat -dostępny samorząd

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x