Przebudowa układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim – droga nr 1 i droga nr 2

Tytuł projektu/zadania: „Przebudowa układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim – droga nr 1 i droga nr 2”

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 
Wartość projektu: 2 859 526,23 zł

Wartość dofinansowania: 1 285 084,22 zł

Baner tablica dotycząca projketu Przebudowa układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim – droga nr 1 i droga nr 2

Przedmiotem dofinansowania jest przebudowa układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim – droga nr 1 i nr 2, połączone ze sobą poprzez skrzyżowanie. Drogi zlokalizowane są  w południowej części miasta Ostrowa Wielkopolskiego, na terenach przemysłowych. Bezpośrednie otoczenie stanowią zakłady przemysłowe i usługowe, a także zabudowa jednorodzinna. Ruch odbywający się na drodze generowany jest głównie przez zlokalizowane na tym terenie instytucje, firmy i ich klientów. Długość projektowanej drogi nr 1 wynosi 513,60 m, natomiast drogi nr 2 wynosi 522,20 m, w tym długość przebudowywanego odcinka wynosi 502,20 m.
Droga została zaprojektowana w klasie technicznej „D” o szerokości pasa ruchu 3,0 m, przekroju ulicznym 1x2 (z odpowiednimi poszerzeniami na łukach) i szerokości chodników znajdujących się bezpośrednio przy jezdni – 2 m, oraz oddzielonych od jezdni – 1,5 m (dopuszcza się lokalne zwężenia). Całość jezdni ograniczona zostanie nowymi krawężnikami betonowymi. Zaprojektowano również  wymianę i odnowienie oznakowania pionowego oraz poziomego.
Inwestycja poprawi standardy techniczne drogi i stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

AKTUALNOŚCI:

Kontakt:
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 62 58-22-314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x