Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – etap I od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej

Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – etap I od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej

Tytuł projektu/zadania: „Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – etap I od ul. Kaliskiej do ul. Grunwaldzkiej.”

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego

Baner Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość projektu: 3 354 998,33 zł

Wartość dofinansowania: 1 490 247,00 zł

Droga o długości 576 metrów zaprojektowana została w klasie technicznej „Z” z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, przekroju 1x2 i szerokości pasa ruchu 3,5m, w północno-wschodniej części miasta i stanowić będzie przedłużenie istniejącego ciągu komunikacyjnego - Ramy komunikacyjnej Ostrowa Wielkopolskiego. Zaprojektowano także ścieżkę rowerową o szerokości 2,0m z nawierzchni bitumicznej oraz chodniki i zjazdy indywidualne z kostki betonowej. W celu odwodnienia ulicy zostaną wykonane wpusty deszczowe wprowadzone do kanału deszczowego. Ponadto przy drodze zostanie wykonane oświetlenie drogowe.

Jednym z głównych powodów przemawiających za realizacją niniejszej inwestycji jest pilna potrzeba skomunikowania terenów inwestycyjnych o powierzchni 30 ha leżących w północno-wschodniej części miasta. Przy projektowanym odcinku drogi znajdują się tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania pod przemysł i usługi. Inwestycja ta  rozwiąże problem komunikacyjny istniejących osiedli domów jednorodzinnych, a także powstających dużych osiedli wielorodzinnych w rejonie ul. Grunwaldzkiej i skomunikowanie tej części miasta z DW z pominięciem śródmieścia.AKTUALNOŚCI:

Kontakt:
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 62 58-22-314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x