Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego

Tytuł projektu/zadania:

Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Wartość projektu: 128.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 35 000,00 zł

Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego – W sierpniu 2007 r. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski złożyła wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”. Koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 128 tys. zł. Z czego 100 tys. to wkład Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Urząd Miejski uzyskał dofinansowanie w kwocie 35 tys. zł., z czego 28 tys. zł. przeznaczonych zostanie na zakup narzędzi, a ok. 7 tys. na cykl szkoleniowo-edukacyjny.

Dofinansowanie umożliwi poprawę warunków mieszkaniowych 3 rodzin z terenu Ostrowa Wielkopolskiego w wyniku prac ujętych we wniosku aplikacyjnym powstaną trzy mieszkania socjalne.

Kontakt

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel. 62 58 22 314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x