Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i ul. Kościelnej 14

Tytuł projektu/zadania: "Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i ul. Kościelnej 14 w Ostrowie Wielkopolskim na cele utworzenia lokali komunalnych”

Program: Fundusz Dopłat
Źródło dofinansowania: Bank Gospodarstwa Krajowego
Wartość projektu: 2 434 567,39 zł
Wartość dofinansowania: 689 248,50 zł

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski złożyła w marcu 2017 r. wniosek pn. ,,Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i ul. Kościelnej 14 w Ostrowie Wielkopolskim na cele utworzenia lokali komunalnych” do Banku Gospodarstwa Krajowego S.A o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych ze środków Funduszu Dopłat.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski uzyskała dofinansowanie w wysokości 30 % wartości inwestycji tj. 689 248,50 zł ze środków rządowego programu Funduszu Dopłat. Celem programu jest zwiększenie zasobu lokali dla osób najuboższych. Projekt zakłada stworzenie 14 lokali komunalnych jedno / dwupokojowych mieszkań - wraz z kuchnią i łazienką w Ostrowie Wielkopolskim w budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i ul. Kościelnej 14. Łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali socjalnych, mieszkań chronionych oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, wraz z pomieszczeniami przynależnymi: 496,23 m². Przeciętna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali socjalnych, mieszkań chronionych oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, bez pomieszczeń przynależnych:  35,45 m². 

AKTUALNOŚCI:

FOTOGALERIA

Zdjęcie budynek przy ul. Wiosny Ludów i ul. Kościelnej 14

Zdjęcie budynek przy ul. Wiosny Ludów i ul. Kościelnej 14

Zdjęcie budynek przy ul. Wiosny Ludów i ul. Kościelnej 14

Kontakt

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 62 58-22-314, e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x