Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas

Tytuł projektu/zadania:

Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas.

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wartość projektu: 222 112,30 zł
Wartość dofinansowania: 188 795,45 zł 

Opis: Zakres projektu
 1. Zatrudnienie dwóch nauczycieli na pełny etat w ramach nowo utworzonego oddziału przedszkolnego, 
 2. Zatrudnienie na ½ etatu pedagoga przedszkolnego , 
 3. Zatrudnienie na pełny etat pomocy nauczyciela , 
 4. Rozszerzenie ofert placówki o 3 rodzaje zajęć wspomagających:
  • zajęcia logopedyczne w wymiarze łącznym 90 godzin dla 12 dzieci
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w wymiarze łącznym 90 godzin dla 20 dzieci
  • zajęcia korekcyjno – wyrównawcze z rytmiką w wymiarze łącznym 90 godzin dla 6 dzieci
 5. Zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych i sprzętu do realizacji przewidzianych 3 rodzajów zajęć wspomagających,

Cel projektu jest utworzenie nowych 25 miejsc wychowania przedszkolnego w placówce. Dodatkowe zajęcia dla dzieci świadczyć będzie 3 nauczycieli – specjalistów na podstawie umowy cywilnoprawnej. Łącznie wsparciem obejmiemy 38 dzieci, którzy zrealizują 270 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych niwelujących stwierdzone deficyty. Wśród uczniów wykazano 2 ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami.

Kontakt:

Wydział Edukacji i Sportu / Referat Oświaty

tel. 62 58-22-324
e-mail: jmackowiak@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x