Przebudowa ul. Kordeckiego/Różana

Tytuł projektu/zadania:

Przebudowa ciągu ulic Kordeckiego i Różanej w Ostrowie Wielkopolskim

Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Źródło dofinansowania: Budżet Państwa
Wartość projektu: 1 723 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 861 500,00 zł

Projekt pn. „Przebudowa ciągu ulic Kordeckiego i Różanej w Ostrowie Wielkopolskim” złożony w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011 został pozytywnie oceniony przez Wojewodę Wielkopolskiego i rekomendowany do dofinansowania. Na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2010 roku, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymała dotację na ww. inwestycję.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Kordeckiego na odcinku 807 m polegającą na modernizacji nawierzchni bitumicznej oraz remoncie chodników na ulicy Różanej na długości 622 m wraz z wymianą krawężników i ścieków przykrawężnikowych. Projekt przewiduje także budowę ciągu pieszo-rowerowego na tych ulicach oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kordeckiego i Traugutta.

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu, co ma szczególne znaczenie wobec sąsiedztwa obiektów oświatowych (tut. Szkoła Podstawowa nr 7 i Przedszkole nr 13) oraz przychodni lekarskiej.

Inwestycja będzie realizowana w okresie: maj - listopad 2011 r.

Kontakt

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel. 62 58 22 314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x