Przebudowa ul. Staroprzygodzkiej

Tytuł projektu/zadania:

Przebudowa ul. Staroprzygodzkiej wraz z wykonaniem ciągu rowerowego w Ostrowie Wielkopolskim

Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Źródło dofinansowania: Budżet Państwa
Wartość projektu: 3 392 600,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 696 300,00 zł

Projekt pn. „Przebudowa ulicy Staroprzygodzkiej wraz z wykonaniem ciągu rowerowego w Ostrowie Wielkopolskim” został złożony w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych przygotowany przez miasto został pozytywnie oceniony przez Wojewodę Wielkopolskiego i rekomendowany do dofinansowania.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2009 roku Gmina Miasto otrzymała dotację na inwestycję pn. ”Przebudowa ulicy Staroprzygodzkiej wraz z wykonaniem ciągu rowerowego w Ostrowie Wielkopolskim” w kwocie ponad 1.696.400,00 zł.

Przedmiotem projektu jest kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim. Niniejszy wniosek dotyczy realizacji w roku 2010 ww. zadania inwestycyjnego od ul. Budowlanych do istniejącej nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Projekt zakłada zatem:

  1. Przebudowę ul. Staroprzygodzkiej na odcinku o długości łącznej 2 235 m (szer. 7 m),
  2. Budowę ścieżki rowerowej o długości 1 910 m (szer. 3,5 m) i wykonanie chodników o łącznej długości 2 425 m (szer. 1,5 m),
  3. Oznakowanie (tut. cały przebudowywany odcinek ul. Staroprzygodzkiej będzie oznakowany poziomo i pionowo podnosząc bezpieczeństwo jego przyszłych użytkowników),
  4. Wykonanie komór dla wag przenośnych w celu stworzenia punktu ważenia pojazdów w obrębie zlokalizowanego przy drodze parkingu,
  5. Budowę sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 położonej przy przebudowywanym odcinku ul. Staroprzygodzkiej.

Kontakt

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel. 62 58 22 314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x