Aktywna tablica

Tytuł projektu/zadania: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych  na lata 2020-2024 - ,,Aktywna tablica”

Źródło dofinansowania: 80%  z budżetu państwa oraz 20% wkładu własnego
Czas trwania realizacji projektu:  23.08.2023 r- 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 131 250,00 zł

Wartość dofinansowania: 105 000,00 zł

Wkład własny: 26 250,00 zł

Miejsce realizacji projektu:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi  w Ostrowie Wielkopolskim, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Opis: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała wsparcie finansowe na realizację zadania publicznego w odniesieniu do 3 szkół. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii wraz z laptopami służące do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze SPE, co pozwoli korzystać w pełni z możliwości zastosowania TIK w edukacji. Wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Wykorzystanie multimedialnych programów zwiększy zaangażowanie dzieci w proces uczenia się i pomoże osiągnąć zakładane cele. Umożliwi to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

 KONTAKT:
Wydział Edukacji  - Referat Oświaty
tel. 62 582 2325
e-mail: mwalczak@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x