Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim

Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim

Zadanie: Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim

Całkowity koszt inwestycji: 3 814 616,29 zł

Wkład własny: 229 388,58 zł

Dofinansowanie: 3 585 227,71 PLN z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zakres inwestycji objętej dofinansowaniem polegać będzie na realizacji I etapu robót tj.:
1. Przebudowie skrzyżowania przy ul. Wrocławskiej, Sadowej i Brzozowej w Ostrowie Wielkopolskim. Zadanie polega na wykonaniu: skrzyżowania typu rondo, poszerzeniu jezdni na wlotach, budowie ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągów pieszorowerowych, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej. Wykonane zostanie również odwodnienie nowoprojektowanego ronda. Zakres prac obejmować będzie m.in.:     

-ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych,

-frezowanie nawierzchni bitumicznej ul. Wrocławskiej,

-wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej z poszerzeniami na wlotach i rondzie, wysp wyniesionych na wlotach ronda z betonowej kostki brukowej, pierścienia najazdowego ronda z granitowej kostki brukowej, ciągów pieszo-rowerowych, chodników z betonowej kostki brukowej o szer. zmiennej, zatoki postojowej i zjazdów indywidualnych oraz opaski z betonowej kostki brukowej,

-wykonanie kanału deszczowego oraz wpustów deszczowych z przykanalikami,

-wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

2. Rozbudowie ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Południowej do wiaduktu - w zakresie budowy ścieżki pieszorowerowej oraz modernizacji nawierzchni jezdni na odcinku dł. ok. 250 m.

AKTUALNOŚCI:

https://umostrow.pl/aktualnosci/trwa-budowa-nowego-ronda.html

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x