Archiwum
pochmurno
17℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Renowacja elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 oraz budowa boiska sportowego w Ostrowie Wielkopolskim

Tytuł projektu/zadania:

Renowacja elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 oraz budowa boiska sportowego w Ostrowie Wielkopolskim

Program: Inicjatywa JESSICA w ramach WRPO na lata 2007 - 2013
Wartość projektu: 1 650 362,15 zł, w tym:
środki pożyczki Inicjatywy JESSICA w ramach WRPO: 1 402 807,82 zł
środki własne Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski: 247 554,33 zł

Projekt uzyskał wsparcie finansowe ze środków Inicjatywy JESSICA realizowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu IV „Rewitalizacja obszarów problemowych”, Działania 4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”.

W ramach projektu zrealizowano dwa zadania inwestycyjne, tzn.: renowację elewacji zabytkowego budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim - restauracja i remont powierzchni ścian, gzymsów, cokołów, zgodnie z uzgodnionym programem konserwatorskim, bez zmiany architektury obiektu oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy ww. szkole. W ramach drugiego zadania w projekcie przewidziano wykonanie czterotorowej okólnej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz z areną (na której zlokalizowana zostanie skocznia wzwyż), boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej (o wymiarach 24,39 m x 51,22 m) i skoczni w dal (również o nawierzchni syntetycznej - poliuretanowej). Wszystkie ww. obiekty zostały wyposażone w podstawowy sprzęt sportowy. Zaprojektowane urządzenia zostały uzupełnione o utwardzenia oraz małą architekturę wzdłuż ciągów pieszych i zieleń ozdobną (tut. zagospodarowanie terenu). Zaprojektowano również nowe ogrodzenie panelowe od strony północnej oraz piłkochwyty wzdłuż granic wschodniej i zachodniej działki, a także między areną lekkoatletyczna a boiskiem do piłki nożnej. Wykonano również instalację oświetlenia terenu oraz kanalizację deszczową.

Roboty budowlane w ramach projektu realizowane były od stycznia 2013 r. do września 2013 r.

KONTAKT

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel. 62 58 22 314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x