Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej i Prądzyńskiego

Tytuł projektu/zadania:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mieście Ostrowie Wielkopolskim

Program: ZPORR 2004-2006 Działanie 1.2
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 6 982 432,92 zł
Wartość dofinansowania: 1 577 624,98 zł

Banner Budowa kanalizacji deszczowej

Wkład własny Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wyniósł 525 875,00 zł

Pozostałe środki:
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 4 878 932,94 zł
  • WODKAN SA 2 654 095,72 zł

Tablica z informacjami o projekcie

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski złożyła w lipcu 2004 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek pn." Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mieście Ostrowie Wielkopolskim".

Logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoLogo Uni Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska.

Projekt został pozytywnie oceniony jednak z braku środków nie uzyskał dofinansowania. Z powodu niewykorzystania środków programu ZPORR, instytucja zarządzająca tym programem ponownie ocenia projekty znajdujące się w podobnej sytuacji tzn. nie uzyskały dofinansowania ale zostały zrealizowane.

Przedmiotem ww. projektu była budowa kolektora zacharzewskiego. Projekt został podzielony na zadania:

Zadanie nr 1 etap 1 - Kolektor zacharzewski ul. Poznańska (od ul. Radłowskiej do ul. Krotoszyńskiej)

Zadanie nr 1 etap 2 - Kolektor zacharzewski ul. Poznańska (budowa tunelowej kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 11 i 36)

Zadanie nr 2 - Kolektor zacharzewski ul. Prądzyńskiego (od. ul Krotoszyńskiej do ul. Kilińskiego).

W przypadku projektu pn." Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mieście Ostrowie Wielkopolskim" miasto ponownie złożyło wniosek o dofinansowanie i otrzymało refundacje w kwocie 1 577 624,98 zł.

Wkład własny Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wyniósł 525 875,00 zł

Pozostałe środki:
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 4 878 932,94 zł
  • WODKAN SA 2 654 095,72 zł

Kontakt 

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel. 62 58 22 314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x