Budowa ul. Osiedlowej

Tytuł projektu/zadania:

Budowa ul. Osiedlowa oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z droga krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 7 321 934,44 zł
Wartość dofinansowania: 3 545 912,77 zł

Tablica z informacjami o projekcie

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna”, Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego”. Przedmiotem projektu była budowa ulicy Osiedlowej o długości 1,250 km wraz z przebudową zlokalizowanego w jej ciągu wiaduktu drogowego. W efekcie realizacji przedsięwzięcia powstały również chodniki (0,734 km), utwardzony ciąg pieszo-rowerowy (1,253 km) oraz system odwadniający drogę (0,358 km) i punkty oświetleniowe - 39 latarni.

Realizacja projektu pozwoliła na skomunikowanie zlokalizowanych w tym obszarze terenów inwestycyjnych (96,2 ha) z drogą krajową nr 11/25.

Roboty budowlane w ramach projektu realizowane były od listopada 2009 r. do połowy września 2010 r.

KONTAKT

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel. 62 58 22 314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x