Budowa ul. Topolowej

Tytuł projektu/zadania:

Budowa ul. Topolowej w Ostrowie Wielkopolskim - etap IV

Program: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Źródło dofinansowania: Budżet Państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Wartość projektu: 1 939 301,01 zł
Wartość dofinansowania: 785 900,00 zł

Projekt pn. „Budowa ul. Topolowej w Ostrowie Wielkopolskim – etap IV” został złożony w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych przygotowany przez miasto został pozytywnie oceniony przez Wojewodę Wielkopolskiego i rekomendowany do dofinansowania.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2008 roku Gmina Miasto otrzymała dotację na inwestycję pn. ”Budowa ul. Topolowej w Ostrowie Wielkopolskim – etap IV” w kwocie ponad 785 tys.zł.

Przedmiotem projektu jest kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy ul. Topolowej w Ostrowie Wielkopolskim. Niniejszy wniosek dotyczy realizacji w roku 2009 IV etapu ww. zadania inwestycyjnego od ul. Kłosowej o długość odcinka 1.000 m. Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję to droga gruntowa częściowo wzmocniona tłuczniem, gminna klasy „Z” stanowiąca obsługę komunikacyjną w zakresie dojazdów do posesji i pól uprawnych, a przede wszystkim terenów inwestycyjnych.

Zakresem rzeczowym projektu jest wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego oraz kanału deszczowego. Powstała w wyniku realizacji projektu droga będzie składać się z jezdni szerokości 6,50 m. Oś jezdni zaprojektowano starając się zminimalizować zakres zajęcia gruntów oraz przebudowy istniejących urządzeń i ogrodzeń, zapewnić dostęp do wszystkich przyległych działek, zapewnić parametry techniczne przewidziane dla drogi klasy Z, której jezdnia ograniczona jest z obu stron krawężnikami. Krawężnik będzie miał wysokość 12 cm powyżej nawierzchni jezdni. Między jezdnią, a zjazdami indywidualnymi na poszczególne posesje krawężnik zostanie obniżony do wysokości 4cm.

Kontakt

Referat Pozyskiwania Środków Unijnych

tel. 062 58 22 314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x