Modernizacja obiektu Piaski - Szczygliczka

Tytuł projektu/zadania:

Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego "PIASKI SZCZYGLICZKA" dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i okolic

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Wartość projektu: 1 580 385,05 zł
Wartość dofinansowania: 1 009 693,77 zł

Tablica z informacjami o projekcie

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe”, Działania 6.1 „Turystyka”.

Ideą projektu było przywrócenie kompleksowi rekreacyjno-sportowemu PIASKI-SZCZYGLICZKA dawnej świetności, a tym samym podniesienie jego atrakcyjności w oczach tak mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jak i całego regionu Południowej Wielkopolski.

Zakres rzeczowy zaplanowanych w ramach projektu prac obejmował przebudowę infrastruktury ogólnodostępnej „PIASKÓW”, tzn.:
  • wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na długości 1,168 km,
  • remont boiska sportowego do małych gier - powstanie ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
  • zakup i montaż pomostu tworzącego kąpielisko o wymiarach: 26,0 m x 50,8 m,
  • remont 2 placów zabaw,
  • dostawę i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, szlabany).

Roboty w ramach projektu realizowane były od września 2009 r. do połowy sierpnia 2010 r.

KONTAKT

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

tel. 62 58 22 314
e-mail: integracja@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x