Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych

Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych

Zadanie: Przebudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Kościuszki i Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych.

Całkowity koszt inwestycji: 10 117 689,68 PLN

Wkład własny: 902 689,68 PLN

Dofinansowanie: 9 215 000,00 PLN z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zakres inwestycji objętej wnioskiem polegać będzie na:

1. Przebudowie istniejącego ronda o 4 wlotach ulic: Głogowskiej, Wrocławskiej, Kościuszki i Chopina na rondo turbinowe w zakresie obejmującym m.in.: przebudowę jezdni na wlotach, usprawnienie komunikacji pieszej poprzez wykonanie nowych ciągów pieszo-rowerowych, chodników i zjazdów, przebudowę odwodnienia oraz oświetlenia drogowego. Zakres prac obejmować będzie:

-        ustawienie krawężników, oporników i obrzeży betonowych,

-        frezowanie nawierzchni bitumicznych jezdni i ronda,

-        rozbiórka nawierzchni istniejących wysp wyniesionych oraz innych elementów drogowych,

-        wykonanie jezdni na rondzie o nawierzchni bitumicznej o szer. 2 x 5,0m rozdzielonych krawężnikiem kamiennym 20x20 cm,

-        wykonanie wysp wyniesionych na wlotach ronda oraz wyspy samego ronda z opaską z płyt chodnikowych 25x25 cm oraz zielenią,

-        wykonanie ciągów pieszo-rowerowych z betonowej kostki brukowej o szer. zmiennej,

-        wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej oraz z betonowych płyt chodnikowych 25x25 cm o szerokości zmiennej,

-        wykonanie zatok autobusowych z betonowej kostki brukowej o szer.3,0 m,

-        wykonanie zatoki postojowej bitumicznej na ul. Wrocławskiej o szer.2,5 m,

-        wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej 10x10 cm o szerokości zmiennej,

-        wykonanie opaski z betonowych płyt chodnikowych 25x25 cm,

-        wykonanie wpustów deszczowych z przykanalikami,

-        wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

-        przebudowę odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego.

2. Zagospodarowaniu terenów zielonych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ronda tj.: Parku Kilińskiego, wyspy ronda, zieleni na wlotach oraz skweru, poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni wysokiej, wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, założenie łąk kwietnych, wprowadzenie oświetlenia dekoracyjnego i parkowego; automatycznego systemu nawadniania, elementów małej architektury, wymianę istniejących nawierzchni na nawierzchnie mineralne, kamienne z kostki granitowej oraz zielonego przystanku autobusowego.

 AKTUALNOŚCI:

https://umostrow.pl/aktualnosci/5f8a07da98da572a6fbbfd6e170a386a.html

https://umostrow.pl/aktualnosci/miejsce-odpoczynku-i-harmonii.html

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x